MAKALE ÇAĞRISI – 2018 GÜZ SAYISI

Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi
2018 Güz Dönemi Makale Çağrısı

Değerli Araştırmacılar;
Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Enstitüsünün ulusal hakemli yayın organıdır. Yılda iki kez yayın ve yayımı gerçekleştirilen ve yayın dili Türkçe ve İngilizce olan Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi ile sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarını çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler üretmek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmek, küresel ölçekte sağlık sosyal ve iş gücü politikalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmalardan akademik niteliğe sahip olmanın yanı sıra, sağlık ve sosyal politika alanlarında tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Türkiye’de sağlık ve sosyal politika alanında çalışma yapan kişilerin/kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşması konusunda katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, araştırmacıları özgün çalışmalarıyla dergimizin 2018 Güz Dönemi sayısına katkı yapmaya davet ediyoruz. Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi’nin 2018 Güz Dönemi sayısında, sağlık politikaları, sosyal politikalar, işgücü politikaları ve sendikal haklara ilişkin makalelerin makale@sasam.org.tr adresinden veya DergiPark üzerinden iletilmesi siz değerli araştırmacıların bilgisine saygı ile duyurulur.

(SASAM) Enstitüsü)
Sağlık ve Sosyal Politikalara Bakış Dergisi
Yayın Kurulu

!!!Makalelerinizi (sasam.org.tr) sayfamızdan “MAKALE GÖNDER” sekmesinden ya da “makale@sasam.org.tr” adresinden gönderebilirsiniz.

Yazım kurallarına ulaşmak için Tıklayınız

Dergi yayım sürecine ulaşmak için Tıklayınız

NOT: Güz 2018 sayısı için yazıların en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar göndermeniz gerekmektedir.

aaa