3. HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ SEMPOZYUMU BAŞLADI

Sağlık Bakanı Op. Dr. Ahmet Demircan sağlık çalışanlarının memnuniyetinin, sağlık hizmeti alanlarla aynı düzeyde artması gerektiğini söyledi. Bakan Demircan, Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü tarafından Halk Sağlığı Günleri kapsamında düzenlenen Kronik Hastalıkların Yönetimi sempozyumuna katıldı. Burada konuşan Bakan Demircan, “Sağlık hizmeti sunanların memnuniyeti, sağlık hizmeti alanların memnuniyeti gibi artmalıdır. Sağlık hizmeti alanların memnuniyet oranı yüzde 74’lere çıktı, bunu kabul edemiyoruz. Niye yüzde 100’le çıkmasın. Sağlıkta hizmet alanın memnuniyeti artarken sağlık çalışanlarının memnuniyeti de artmalıdır. Sağlık hizmetindeki bu sürdürülebilirlik ve kalite yükselmesinin devam etmesi, sağlık çalışanlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağımız düzenlemeler yapacağız.” şeklinde konuştu.
Sendikanın rolünün de burada önemli olduğunu söyleyen Bakan Demircan, Sağlık-Sen’in sağlık çalışanlarının taleplerini, en doğru şekilde ve çözüm önerileriyle birlikte kendisine getirmesini istedi. Gelen talepleri değerlendireceklerini ve ülke imkanları içerisinde neler yapabileceklerini görüşerek hayata geçireceklerini söyleyen Sağlık Bakanı Demircan, “16 Nisanda bir referandum yaptık. Gerekçesi, iki başlılığın verimliliği düşürmesi idi. 2011’de yapılan değişiklikle sağlık sisteminde de çok seslilik geldi. Birbirine geçmiş şekilde çalışmalarına rağmen yetki bağı kurulmamıştı. Orkestra sahaya dizilmiş ama önüne üç şef dizilmiş. Verimsiz bir durumdu. Arzulanan bu değildi elbette. Bizden önce niyetler oluşmuştu. Düzenlemeyi yaptık. KHK’yı önümüzdeki günlerde uygulayacağız.” şeklinde konuştu.
“Bu dönüşüm sürecinde sağlık çalışanlarının endişesi ve sıkıntısı olmasın. Bizim sağlıkta zaten eleman ihtiyacımız tamamlanmış değil. Herkese ihtiyacımız var.” şeklinde konuşan Bakan Demircan, yetkinin illerde tek elde toplanacağını, kaynakların verimli kullanılacağını ifade etti.
Sağlık çalışanlarına şiddetin kabul edilebilir bir şey olmadığını da söyleyen Demircan, “Sağlık fedakarlık ve gönüllülük isteyen bir hizmettir, değerli bir hizmet alanıdır. Kendinizi ve sağlığınızı emanet ettiğiniz kişiye el kaldırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Sizlerin tavsiyelerini de alarak ne yapılması gerekiyorsa, yapılanların üstüne yapacağız.” Dedi.

MEMİŞ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI, EMEKLERİNE SAYGI İSTİYOR
Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, sağlık çalışanlarının toplumun tamamından emeklerine saygı istediğini belirterek, sağlık çalışanlarına her yönüyle hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.
Memiş, sağlıkta dönüşümle birlikte halkın sağlık hizmetlerine ulaşması ve memnuniyetinin arttığını, ancak sağlık çalışanlarının memnuniyetinin artmadığını ifade etti.
Sağlık çalışanlarının artık Sağlıkta Dönüşüm döneminde karşılaştığı sorunlarla daha fazla yaşamak istemediğini belirten Memiş, “Ücret dağılımındaki adaletsizlikler, aile ve sosyal hayatını bitiren iş yükü, nöbetler, başta şiddet olmak üzere sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri tekrar yaşamak istemiyoruz.” Şeklinde konuştu. Sağlıkta gelişim ve kalite döneminin sağlam bir temele oturtulmak isteniyorsa, önce sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülerek işe başlanması gerektiğini kaydeden Memiş, sağlık çalışanları olarak hakları olmayanı talep etmediklerini, sağlık hizmetlerinin yüksek riskli meslek grubunda olduğundan diğer meslek mensuplarına verilen yıpranma payının sağlık çalışanlarına da verilmesini istediklerini kaydetti. Memiş, kreş konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilmesine rağmen, bir arpa boyu yol kat edilemediğini vurguladı.
Döner sermaye konusunda yaşanan adaletsizliğe de dikkat çeken Memiş, adaletli bir performans sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
Lisans tamamlamanın kendi kazanımları olduğunu söyleyen Memiş, 2015 ve sonrası mezun olanlara da bu hakkın verilmesini gerektiğini kaydetti.

PAVEL URSU: KRONİK HASTALIKLAR DÜNYA GÜNDEMİNDE
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise konuşmasında, bu önemli toplantı için SASAM ve Sağlık-Sen’e teşekkür etti. Ursu, toplantı başlığının kronik hastalıklar olmasının da ayrıca sevindirici olduğunu ifade etti.
Sağlığın sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde olduğunu söyleyen Ursu, her yıl 40 milyon kişinin kronik hastalıklardan hayatını kaybettiğini belirterek, bunun 17,7 milyonunun kardiyonel hastalıktan öldüğünü, bunu ise kanser hastalıklarının izlediğini kaydetti.
Tütün kullanımı, fiziksel haraketsizlik, sağlıksız beslenme temel faktörlerden. Her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin 30-69 yaş grubudur. Bunlar erken ölüm olarak değerlendiriyoruz. Yüzde 87,5 kronik hastalıklardan ölüyor.
Kronik hastalıkların doğasına bakıldığında, mücadele etmenin temel taşlarından birinin de önleme faaliyetleri olduğuna dikkat çeken Paver Ursu, Türkiye’nin tütün kontrolü konusunda başarılı çalışmalar yaptığını, beslenme konusunda ise, şekerli içecekler, yağlı ve tuzlu yiyeceklerin pazarlanması faaliyetlerinin güçlü ve ikna edici olduğunu ifade etti. Ursu, hükümet desteğinin yer aldığı, toplum desteğinin alındığı kampanya sonuçlarıyla, zararlı ürünlerin tüketiminde başarı elde edilebileceğini ifade etti.

KAVUNCU: SAĞLIK-SEN’İN ÇALIŞMALARI KATKI SUNUYOR
TBMM Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Ak Parti Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Vural Kavuncu da konuşmasında Sağlık-Sen’in düzenlediği bu toplantıların, sorunların çözümünde bir olarak büyük katkı sunacağını söyledi.
Paydaşların artırılması ve STK’ların sürece dahil edilmesinin, sorunların çözüm anahtarlarından biri olduğunu söyleyen Kavuncu, “Geçmişe baktığımızda OECD ülke ortalamalarının üzerinde yüksek anne-bebek ölüm oranları, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve niteliği ile ilgili sorunlar, sağlık sistemi, organizasyondaki bozukluklar sağlıkta dönüşüm programının gerekliliği olarak karşımıza çıktı. Asıl yapılması gereken ise zihinsel şartlanmışlık ve direnişe olan dirençti” şeklinde konuştu. Kavuncu, sağlıkta dönüşümle birlikte artan hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine ulaşımını mükemmeliyetçilikle taçlandırmak istediklerini kaydetti.

YALÇIN: SORUNLARDAN BESLENMEK YERİNE ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise konuşmasında, Memur-Sen olarak sorunlardan beslenen bir anlayış yerine, çözüm önerileri geliştiren ve çözüme katkı sunan bir anlayışı benimsediklerini dile getirdi. Yalçın, Sağlık-Sen tarafından düzenlenen bu programın da bir sorunun çözümüne katkı sunmak için yapıldığını, bu konuda da söylenecek sözleri olduğu için bu çalışmaların yapıldığını kaydetti.
“Sağlıkla ilgili sorunların gittikçe kesifleştiği, yoğunlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bazı tedbirlerin de bu kesiflik nisbetinde ele alınması gerekiyor.” Şeklinde konuşan Yalçın, “Halk sağlığının en önemli ilkesi ise “Koruma, tedaviden üstündür” ifadesinde gizli. Bugün kronik hale dönüşmüş birçok hastalığın maddi ve manevi maliyetine baktığınız zaman bu sözün ne kadar doğru olduğu daha net anlaşılacaktır. “ şeklinde konuştu.

İLHAN: SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET POLİTİKALARINA KATKI SUNUYORUZ
SASAM Sağlık Politikaları Direktörü, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise konuşmasında, SASAM’ın sağlık ve sosyal hizmet politikalarına katkı sunmak için kurulduğunu, bu politikaların bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturularak çözüm önerisi haline getirildiğini söyledi. Prof. İlhan, daha önceki hal sağlığı günlerinde de verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve değerli sonuçlar aldıklarını kaydetti.
Türkiye’de ve dünyadaki demografik ve epidemiyolojik dönüşümün hem hastalık örüntüsü hem de sağlık hizmeti sunumunda değişim getirdiğini söyleyen İlhan, “Artan yaşam süresi ile tanı ve tedavi olanaklarının artması, bunun yanında tütün, alkol madde kullanımı başta olmak üzere olumsuz yaşam tarzı ile sağlıksız beslenme, yetersiz fiziki aktivite, tüm dünyada giderek kronik hastalıkları daha ön plana çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.