ÇOK PAYDAŞLI SAĞLIK SORUMLULUĞU

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu

Fatih SEYRAN
Sağlık-Sen Genel Sekreteri

Farklı özellikleri, kuruluş amaçları, hedefleri ve dinamikleriyle yapısal olarak birbirinden bağımsız birçok oluşumun hayatımıza değer kattığı reddedilemez. Hükümet otoritesinin, kamu kuruluşlarının, iktisadi teşekküllerin veya sivil toplum örgütlerinin geniş tabanlı toplumsal menfaatler elde etmesini hepimiz arzu ederiz. Hangi alanda olursa olsun daha başarılı ve sürdürülebilir sonuçlar ortaya koymak için ortak akılla hareket etmek zorundayız.
Sağlık; aslında tüm dünya için kayıtsız şartsız bir sorumluluk alanı. Toplumun, ülkemizin, ülkelerin ve dünyanın daha sağlıklı olmasına katkıda bulunmak bugün daha da önemli. Çünkü dünya geçekten küçüldü ve ölümcül yeni bir bulaşıcı hastalık birkaç günde binlerce kilometre uzaklıktaki insanların da kapısını çalabiliyor. Estetik görünümlü ancak hijyenik olmayan modern yaşam alanlarındaki çevre sağlığına ilişkin özensizlik birey olarak elbette bizlerin sağlığını da etkiliyor.
Kısacası; mutlu ve sağlıklı nesiller için ulusal ve uluslararası sağlık politikalarına destek vermek zorundayız. Bu bağlamda -yıllardır alışageldiğimiz- “sağlığımızın sorumlusu (ve sahibi) devlettir” anlayışımızda bir paradigma değişikline ihtiyacımız vardı. Şimdilerde ise çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu tartışıyor olmamız gerçekten de ümit verici.
Çok paydaşlı sağlık sorumluluğu yaklaşımı Sağlık Bakanlığı’nın 2013-2017 Stratejik Planı’nda dört ana hedeften biri olarak yer alıyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı’nın sağlık başlığında politikalar bölümünde ise ilk politika olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bu irade beyanlarının ardından yapılan çalıştaylar ve alt yapı hazırlıklarında yer alan sağlık profesyonellerini ve akademisyenleri de takdir etmek gerekir. Sonuçta çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirme programının uygulamaya geçirilmesi için 23 Aralık 2014’te Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış oldu. Genelge ile Başbakanın başkanlığında 13 Bakanlığın katılımı ile “Çok Paydaşlı Sağlık Politikaları Yüksek Konseyi” oluşturuldu. Yüksek Konsey’e bağlı olarak programın amaçları doğrultusunda; İcra Kurulu, Uygulama Koordinatörlüğü, Bilimsel Danışma Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile çalışma komisyonları ve alt çalışma grupları teşkil edilecek. Hâlihazırda taslak çalışma olarak değerlendirebileceğimiz İcra Kurulu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında konseydeki bakanlıkların müsteşarlarının katılımı ile hayata geçecek. İcra Kurulu’nda ayrıca Sağlık Bakanlığı’na bağlı 3 Kurum Başkanı ve 1 de Genel Müdürü görüyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Yeşilay’ın başkanları da katılımcı olacak.
Çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirme programında biyolojik çevrenin geliştirilmesinden kazaların önlenmesi ve afetlere hazırlıklı olmaya kadar 12 önemli bileşen bulunuyor. Eylem takvimine göre en geç 2020 yılına kadar tüm bileşenlerin hayata geçirilmesi, hemen tamamının da birkaç yıl içinde ekonomik ve sosyal faydaya dönüşmesi bekleniyor.
Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak çok paydaşlı sağlık sorumluluğunu geliştirme programına ilişkin tüm aşamaları takip edecek, fikirlerimizi söyleyecek ve elbette sürece katkıda bulunacağız. Bilimsel temelli çalışmalarımız ve üretimimizle özellikle sağlık çalışanlarını etkileyecek alanlarda taraf olmaya, paydaş olmaya, söz sahibi olmaya devam edeceğiz.
Hz. Ömer’e ait olduğu bilinen bir sözle bitirelim: “İstişare yapılmadan tatbik edilen işler başarısızlığa mahkûmdur”