DÖNER SERMAYELİ SAĞLIK İŞLETMELERİ: TESPİTLER VE ÖNERİLER

Türkiye sağlık sisteminde 40 milyar TL’yi aşan mali büyüklüğü ile oldukça önemli yapılar olan döner sermayeli sağlık işletmelerinin sorunlarının çözümü için strateji ve hedefler belirlendi. Raporda döner sermayeli sağlık işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı incelendi. Yayına BURADAN ulaşabilirsiniz.