HASTANELERİN İŞ GÜVENLİĞİ MERCEK ALTINDA

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde Türkiye’deki hastanelerde yapılan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin incelemelerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

SAĞLIK TESİSLERİNE 9 MİLYON TL CEZA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından son üç yılda 987 hastanede gerçekleştirilen teftişlerde 372 sağlık tesisine yaklaşık 9 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yapılan değerlendirmelerde hastanelerin yaklaşık yüzde 62’si ise yeterli olarak saptandı. Teftiş edilen hastanelerin yüzde 88’i özel hastanelerden, yüzde 12’si ise devlet hastanelerinden oluşuyor.

Hastaneler genel olarak; kimyasal, biyolojik, kanserojen ve mutajen etmenlere maruziyet, yangın, parlama, patlama, iş ekipmanlarında güvenlik, kişisel koruyucu donanım kullanımı, çalışanların sağlık gözetimi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gibi alanlardaki yeterliliklerine göre değerlendiriliyor.

Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde iş müfettişleri tarafından yapılan sunumlarda altı çizilen hususlar arasında bazı hastanelerin acil durumlara yönelik olarak acil çıkış yolları, yangın algılama, önleme, mücadele ekipmanları ve benzerlerinin planlanmalarda yer almaması, asıl işveren ve alt işverenlerin birbirlerini etkileyen faaliyetleri başta olmak üzere aldıkları iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında koordinasyon olmaması ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışmalarda uygun önlemlerin alınmamış olması gibi konulara da dikkat çekildi.