KAMU HASTANE BİRLİKLERİ (Saha Araştırması)

2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programıyla (SDP) sağlık sektöründe birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Bu yeniliklerin en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasıdır.663 sayılı KHK ile bağlı kuruluş statüsünde oluşturulan kurumlardan birisi olan Kamu Hastaneleri Birlikleri sağlık hizmeti sunumundan sorumlu yöneticilerin ve personelin çalışma hayatı üzerinde doğrudan bir etkiye neden olmuştur.
Çalışma kapsamında yöneticilere ve çalışanlara uygulanmak üzere iki ayrı anket geliştirilmiş ve 32 ilde değişik görevlerde bulunan 641 yönetici ve 28 ilde değişik görevlerde çalışan 1373 sağlık personeli üzerinde anket uygulanmıştır. Çalışmanın son kısmında yer alan sonuç ve tartışma bölümünde bulgular yorumlanmış ve öneriler sıralanmıştır.

Kamu Hastane Birlikleri (Saha Araştırması)