MEMİŞ: MİLLİLEŞME PROJESİ, ERDEMLİ BİR GÜCÜN DOĞUŞUDUR

Genel Başkanımız Metin Memiş, ülkemizin başlattığı millileşme projesini, Türkiye’nin liderlik hedefleriyle erdemli bir gücün doğuşu olarak gördüğümüzü söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile Sağlık-Sen SASAM Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Halk Sağlığı Günleri programımız Ankara’da başladı. Programa, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda akademisyen, bürokrat ve uzmanlar katılıyor.

Programın açılışında konuşan Metin Memiş, Halk Sağlığı Günleri’ni her yıl farklı bir tema ile ele aldığımızı, bu yılki programın da ülkemizin başlattığı yerlileşme ve millileşme hamlesine destek amacıyla ‘Sağlıkta Millileşme ve Yerlileşme’ başlığı altında düzenlendiğimizi kaydetti.Millilik ve yerlilik hedeflerinin, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltarak maddi gücünü tahkim etme arayışından çok daha öte değeri olduğuna inandığımızı söyleyen Memiş, sağlıkta ve hayatın bütün alanlarında üretimin millileşmesini, insan merkezli medeniyet anlayışlarının bu kadim topraklarda yeniden şahlanışı olarak değerlendirdiğimizi kaydetti.

Sağlıkta sessiz bir devrim gerçekleştiren Türkiye’nin, sadece ülkemizde değil, dost ve kardeş pek çok ülkeye götürdüğü sağlık hizmetleriyle de küresel vizyonunu, insanlık davasını ortaya koyduğunu belirten Memiş, “Sağlığı koruma ve geliştirme politikalarında, tıbbi bilgi ve teknolojik gelişimde, Türkiye’nin liderlik hedeflerini de, insanlığı ve küresel sağlığı tröstlerin insafından kurtaracak erdemli bir gücün doğuşu olarak görüyor ve önemsiyoruz” dedi.

Bilim ve tekniği insanlığa mal etme erdeminden uzak bir dünyada yaşandığını belirten Memiş, “Kapitalist düzen varlığını, yığınları köleleştirmeye bağlamış, ahlaka ve vicdana saldırmaya devam ediyor. Millileşme Davası, madde saltanatı ve sömürü düzenine karşı, Hakkı temsil etme, insanlık onurunu koruma, insanı yaşatma, insanı yüceltme davası olmalıdır. Özellikle en değerli varlık olan sağlık alanında gerçekleşecek böyle bir dönüşüm, insanlığın selameti adına çok değerli bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetinin planlama, yönetim ve üretim aşamalarında gördükleri sorunlara çözüm önerileri geliştirdiklerini belirten Metin Memiş, “Toplum sağlığı politikalarına destek amaçlı bilimsel projeler ve saha uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Uygulanan politikaların sahadaki yansımalarını, olumlu olumsuz yönlerini ortaya tespit ederek, Türkiye’nin sağlık vizyonunun gözü kulağı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir taraftan sağlıkta liderlik hedeflerine ilerlerken, diğer taraftan sağlıklı yaşam politikalarıyla toplumsal dönüşüm mücadelesi verilmek zorunda olduğunu belirten Metin Memiş, “Bu vesile ile bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü kapsamında elde ettiği başarı nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından ödüllendirilen Sağlık Bakanlığımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Başarılarıyla ve hedefleriyle gurur duyduğumuz sağlık alanında, Sağlık-Sen olarak, dün olduğu gibi bugün de taşıyıcı bir güç olarak var olmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız TÜSEB’i kurarken biz SASAM’ı kurduk. Bakanlığın 2023 vizyonunu tehdit eden sorunları tespit etme amaçlı bilimsel faaliyetler yaptık, raporlar hazırladık. Türkiye’nin sağlık okuryazarlığı haritasını çıkardık. Bakanlığımız bu sonuçların üzerine ülkemizin sosyo-demografik koşullarına uygun yeni bir ölçek geliştirdi. Yine Bakanlığımız ile birlikte çalışanlarımızın sağlığını geliştirmeye dönük pilot uygulamalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.