SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ RAPORU)

2016 yılı Mart ve Nisan aylarında Sağlık Sistemine katkıda bulunmak amaçlı “Sağlık Sistemin Güçlendirilmesi” ana başlığı altında “Sağlık Sistemi Örgütlenme Yapısı, Tedavi Edici Hizmetler, Acil Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Önleyici Hizmetler” başlıkları altında gerçekleştirdiğimiz çalıştayların sonunda hazırlanan bu raporda Sağlık Sistemi Örgütlenme Yapısı, Tedavi Edici Hizmetler, Acil Sağlık Hizmetleri ve Koruyucu Önleyici Hizmetlerin mevcut durumlarının tespit edilmesi, sistemin olumlu ve olumsuz yönleri, aksayan durumlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin yer aldığı raporumuza BURADAN ulaşabilirsiniz.