TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZİ

Dünyada tıbbi cihaz pazarının, sağlık endüstrisinin önemli ve yükselen bir endüstrisi olduğunu söylemek mümkündür. Dünya tıbbi cihaz pazarı, 2008 yılında 256,1 milyar $ iken 2013 yılında 327,71 milyar $’a yükselmiştir. Türkiye’nin Pazarı 2013 yılında 4,6 milyar $ olup dünya pazarı payı içinde sadece %1,4 tür. Türkiye’de yüksek standartlara sahip tıbbi cihazların ithal edilmesi, yerli üretimdeki kaliteyi artırmasına rağmen, kalitesiz ve düşük sınıf malların ülkeye girmesi ise devlet tarafından korunamayan yerli üreticilerin rekabet gücünü azaltan, üreticiyi zorlayan ve üretim hacmini daraltan bir tehdit olarak sektörün önünde engel olarak durmaktadır. Toplam ithalat 2002 yılında 525 milyon $ iken, 2013 yılında ise 2002 yılındaki değerinden %347,2 oranında artarak 2,3 milyar $’a ulaşmıştır.

Ülkelere teknolojik üstünlük sağlayan tıbbi cihazların üretimi, maalesef Türkiye’de halen istenen düzeyde değildir. Buna karşılık devlet ve özel sektör işbirliği ile olumlu bir şekilde artış gösteren Ar-Ge projeleri ve inovasyon çalışmaları, ancak kısıtlı üretim faaliyetlerinde bulunabilen bu sektörde umut vadeden bir görünümdedir. Türkiye tıbbi cihaz üretiminin tıbbi cihaz pazarı içindeki payı yıllar itibariyle azalma göstermiştir. 2002 yılında tıbbi cihaz üretiminin tıbbi cihaz pazarı içindeki payı %58,8’den 2013 yılında 49,6 ya gerilemiştir. Tıbbi cihaz ihracatının Türkiye pazarı içindeki oranı 2013 yılında %8,3 olup aynı yılda ihracatın ithalatı karşılama oranı 16,4% tür.

Türkiye’nin Küresel tıbbi cihaz pazarında 2015 -2020 yılları arasında %4.9 büyümesi beklenmektedir. Türkiye’ de tıbbi cihaz alanında yerli ürünlerimize olan güveni artırarak katma değeri yüksek tıbbi cihazların üretimini teşvik etmek, yaygınlaştırmak, kamu- üniversite-sanayi işbirliğini geliştirerek tüm kaynakların etkin kullanıldığı, vatan sathına yayılmış medikal kümelenmelerle rekabetçi bir tıbbi cihaz pazarına erişim en önemli hedef olmalıdır.

Bilimsel temele dayalı hizmet sendikacılığını benimseyen Sağlık-Sen, SASAM Enstitüsü aracılığıyla önemli çalışmalara imza atmaya ve çalışmalarını Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının olduğu gibi tüm toplumun hizmetine sunmaya devam etmektedir.

Yayına ulaşmak için tıklayınız