TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ ÇALIŞTAY PROGRAMI YAYIMLANDI

 

Sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler üretmeyi, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmeyi, kamunun yönetişim kapasitesini geliştirmeye teşvik edecek politikalar geliştirmeyi, sağlık ve sosyal politika karar süreçlerinde etkin ve öncü düşünce kuruluşu olmayı ve küresel ölçekte sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarına katkı sağlamayı ilke edinmiş olan SASAM Enstitüsü olarak, Tıbbi cihaz sektörünün gelişimini ve sağlık sistemine etkisini tartışmak, fikir alış verişinde bulunmak amacıyla, 16 Mayıs 2017 Salı günü, Ankara Bera Otel’deTürkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörünün Gelişimi ve Sağlık Sistemine Etkisi” konulu çalıştay düzenliyoruz.

Program ve SASAM Tanıtım Metni için tıklayınız

Untitled-1