“TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAYI”

Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektörünün Gelişimi ve Sağlık Sistemine Etkisi Çalıştayı, Ankara’da yapılıyor. Çalıştayın açılışında konuşan Genel Başkanımız Metin Memiş, tıbbi cihazın ülke ekonomisine katkısının yanı sıra, stratejik ürün olmasından dolayı da öneme haiz bir konu olduğunu söyledi. Sağlık-Sen’in, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının mali ve özlük haklarını savunmak ve sorunlarını çözmek amacıyla kurulmuş bir sendika olduğunu hatırlatan Memiş, “Sağlık çalışanlarının haklarını ararken, sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarına da katkı sunmak ve yön vermek için SASAM’ı kurduk. Hem sendikacılık yapıyor, hem de politikalara katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlediğimiz bu çalıştayla, tıbbi cihazda dışa bağımlılığın önüne geçecek bir sistemin kurulmasına öncülük etmek istediğimizi söyleyen Memiş, bu yönde bir gayretin varlığını gördüğümüzü ve milli organize sanayi bölgelerinin kurulması çalışmaları olmasına karşın, somut bir adım atılamadığını belirtti.

Bu çalıştayın, sektörün bütün taraflarıyla yapılmasının önemine de dikkat çeken Memiş, “Sağlık Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıklarımızın bürokratları, akademisyenlerimiz ve konunun önemli bir ayağı olan özel sektör temsilcilerimizle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Tıbbi cihaz ve millileşmeyi bütün detayları ile ele alacağız” dedi.

Milli tıbbi cihaz konusunda önemli adımların atılmasına öncülük yapmak istediğimizi de ifade eden Memiş, bu toplantıdan ortaya çıkacak sonuç raporunun hem Sağlık Bakanlığı hem de diğer bakanlıklar nezdinde itibar göreceğine olan inancını dile getirdi. Bu sektörde yapılacak çalışma ve atılacak adımlarda Sağlık-Sen ve SASAM’ın öncülük edecek olmasının kendilerini mutlu edeceğini de söyleyen Memiş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da toplantı hakkında bilgisinin olduğunu, sonuç raporunun öncelikli olarak Bakan Akdağ’a takdim edileceğini kaydetti.

SASAM Danışmanı Mehmet Atasever ise konuşmasında, tıbbi cihaz sektörünün bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de önemli ve stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Tıbbi cihaz sektörünün, cari açığı da etkileyen bir sektör olduğunu belirten Atasever, “Hükümetin eylem planlarında yerli tıbbi cihaz konusuna önem veriliyor. Ancak, henüz çok önemli somut adımlar atılmadı, gelişmeler sağlanamadı. Özellikle tıbbi cihaz konusunda millileşme anlamında gelişme sağlanamadı. Bu çalıştayımızla bir adımın atılmasını sağlamak, bu çalışmalara öncülük yapmak istiyoruz. Katılımı ve katkısı için herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştayımız, kamunun ve özel sektörün beklenti ve hedefleriyle akademisyen ve bürokratların görüş, eleştiri ve önerileriyle devam ediyor.