VİZYON & MİSYON

                                                                   SASAM Amaçları
Sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler üretmek,
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmek,
Kamunun yönetişim kapasitesini geliştirmeye teşvik edecek politikalar geliştirmek,
Sağlık ve sosyal politika karar süreçlerinde etkin ve öncü düşünce kuruluşu olmak,
Küresel ölçekte sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarına katkı sağlamaktır.

SASAM’ ın İlkeleri
Bilimsellik
Bağımsızlık
Güvenilirlik
Tarafsızlık
Değerlere bağlılık
Paydaşlık ve katılımcılık
Çözüm Odaklılık