TÜM YAYINLARIMIZ

ANALİZLER
1 ÜÇÜNCÜ YILINDA KAMU HASTANE BİRLİKLERİ “GÜÇLÜ YANLAR… ZAYIF YANLAR… FIRSATLAR… TEHDİTLER
2 TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN KADIN OLMAK
3 SAĞLIKTA ŞİDDET NASIL BİTER?
4 HAYATI TEHDİT EDEN BİR SORUN: BİLGİ KİRLİLİĞİ
5 TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET VE SOSYAL YARDIM POLİTİKALARI “Tespit ve Öneriler”
6 AİLE İÇİ KADINA YÖNELİK ŞİDDET: NEDENLERİ, SONUÇLARI ve ÇÖZÜM  ÖNERİLERİ
7 GÖÇ VE HALK SAĞLIĞI
8 ÇALIŞMA HAYATI VE DEĞERLER (SASAM Değerler Çalıştayı Derlemesi)
9 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI BÜTÇESİNİN; YILLAR İTİBARİYLE GELİŞİMİ VE 2017 YILI ANALİZİ
10 TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMALARI ANALİZİ
11 ÜNİVERSİTE HASTANELERİ SORUNLARININ ANALİZİ (YAPISAL, İŞLETME, FİNANSAL, ÇALIŞAN)
12 TÜRKİYE’DE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ VE ÇALIŞAN SORUNLARI ANALİZİ

RAPORLAR
1 TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU
2 SAĞLIK-SEN “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN SORUNLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
3 SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU
4 SAĞLIK-SEN “KAMUDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI” SONUÇ RAPORU
5 HEKİMLERİN MESLEKİ VE ÖZLÜK SORUNLARI ÇALIŞMALARI: KADIN DOĞUM HEKİMLERİ
6 SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ (ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ RAPORU)
7 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURUMLARDA ÇALIŞANLARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY RAPORU
8 TÜRKİYE’DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SAĞLIK SİSTEMİNE ETKİSİ ÇALIŞTAY RAPORU
9 ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARININ ÖNLENMESİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ

SEMPOZYUM RAPORLARI
1 SAĞLIK-SEN HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU
2 HALK SAĞLIĞI GÜNLERİ “SAĞLIK OKURYAZARLIĞI” 2015
3 5.HEMŞİRELİK VE EBELİK SEMPOZYUMU/10 Mayıs
4 GELİŞEN TÜRKİYE GÜÇLÜ KADIN

ARAŞTIRMALAR
1 SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOSYO-DEMOGRAFİK DURUM BELİRLEME VE TÜKENMİŞLİK ARAŞTIRMASI
2 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇALIŞANLARI SOSYO-DEMOGRAFİK DURUM BELİRLEME VE TÜKENMİŞLİK ARAŞTIRMASI
3 SENDİKAL BAĞLILIK VE ALGI ARAŞTIRMASI
4 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI ALGISI
5 SAĞLIKTA KADIN ÇALIŞAN VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI
6 SAĞLIKTA ŞİDDET ARAŞTIRMASI
7 TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI
8 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ SAHA ARAŞTIRMASI
9 DÖNER SERMAYE SAĞLIK İŞLETMELERİ: TESPİTLER VE ÖNERİLER
10 TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ SEKTÖR ANALİZİ
11 TÜRKİYE’DE TERÖR OLAYLARININ YAŞANDIĞI BÖLGELERDE GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIK DURUMU
12 KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ VE AİLE HAYATI UYUMU ARAŞTIRMASI
13 ŞEHİR HASTANELERİ ARAŞTIRMASI

HAKEMLİ DERGİ
1 SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALARA BAKIŞ DERGİSİ 1. SAYI, 2017/BAHAR
2 SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALARA BAKIŞ DERGİSİ 2. SAYI, 2017/GÜZ
3 SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALARA BAKIŞ DERGİSİ 3. SAYI, 2018/BAHAR