YÖNETİM KADROSU

Metin MEMİŞ GENEL BAŞKAN
Mustafa ÖRNEK Başkan Yardımcısı ve Koordinatör
İdris BAYKAN Başkan Yardımcısı
Abdülaziz ASLAN Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN Sağlık Politikaları Direktörü
Dr. Özcan KARS Sosyal Politikalar Direktörü
Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN İşgücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü